Privacyvoorwaarden

Privacyverklaring Baptistengemeente De Wegwijzer Emmen

Baptistengemeente De Wegwijzer Emmen, gevestigd aan Meerstraat 36 7815 XH Emmen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.wegwijzeremmen.nl
Meerstraat 36
7815 XH Emmen
0591648915
info@wegwijzeremmen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Baptistengemeente De Wegwijzer Emmen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Baptistengemeente De Wegwijzer Emmen verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • religie
 • gegevens van personen jonger dan 16 jaar (indien van toepassing)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wegwijzeremmen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Baptistengemeente De Wegwijzer Emmen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het voeren van een leden administratie

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Baptistengemeente De Wegwijzer Emmen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Ledenadministratie: wij bewaren deze gegevens tot dat het lidmaatschap vervalt, in de zin van artikel 5, lid II uit de statuten van De Baptisten Gemeente Emmen “De Wegwijzer’ vastgelegd op 27 juni 2022. Hierbij vervalt ook direct het account
 • Contactgegevens voor onze nieuwsbrief: wij bewaren deze gegevens totdat u aangeeft niet langer de nieuwsbrief te willen ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Baptistengemeente De Wegwijzer Emmen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Wegwijzer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wegwijzeremmen.nl. Baptistengemeente De Wegwijzer Emmen zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Baptistengemeente De Wegwijzer Emmen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@wegwijzeremmen.nl