Diensten

We hebben een groot en enhousiast muziekteam. Elke zondag ondersteunen ze de samenzang van de gemeente. We zingen uit de bundel Opwekking,Johan de Heer, Glorieklokken en de Baptistenbundel. De zangleiders zoeken steeds naar een mix van liederen voor jong en oud. Zo proberen ze de gemeente mee te nemen in enhousiaste samenzang tot eer van God.

 

Elke zondag komen we om 10.00 uur bij elkaar. Na de dienst is er koffiedrinken en is er volop tijd voor ontmoeting. Elke eerste zondag van de maand vieren we het avondmaal. We hopen u een keer te mogen verwelkomen in onze diensten. En mocht u om één of andere reden niet zelf kunnen komen dan kunt u via onze livestream de diensten volgen.