Ons voorgangersechtpaar

Even voorstellen…

Wij, Wim & Irma Munters, zijn sinds oktober 2017 voorgangersechtpaar in de Wegwijzer te Emmen. Wij wonen en werken daar met veel plezier. We zijn rijk gezegend met een groot gezin, zeven kinderen. De jongste twee, Patrick en Stefan, zijn meegekomen naar het prachtige Drenthe.

Graag stel ik mijzelf even kort voor. Ik groeide op in een doorsnee kerkelijk gezin in de achterhoek, misschien kent u het dorpje wel, de Heurne, vlak bij Dinxperlo! Mijn beide ouders stonden in het basisonderwijs en van hen heb ik de liefde voor onderwijzen meegekregen. Midden in de pubertijd ben ik tot bewust geloof gekomen in Jezus Christus. Dit gebeurde binnen het interkerkelijke verband van Youth for Christ.

Langzamerhand groeide in mij de overtuiging dat ik theologie wilde gaan studeren. Een bijzondere keuze omdat mijn opleiding tot op dat moment gericht was op de exacte vakken zoals wiskunde en natuurkunde. Na mijn VWO examen heb ik toen een overbruggingsjaar gedaan op de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Daarna ging het snel. Zes jaar studeerde ik aan de Evangelische Theologische Faculteit te Heverlee (België). Daar behaalde ik mijn licentiaat in de Godgeleerdheid. Eenmaal terug in Nederland heb ik nog een aantal jaren gestudeerd om binnen de baptistengemeenten in Nederland aan de slag te kunnen. Door Gods genade heb ik zes jaar mogen dienen in Harlingen, daarna 8 jaar in Eindhoven gevolgd door 9 jaren in Hengelo. En nu met veel plezier en dankbaarheid in Emmen.

In al die jaren groeide mijn overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is en onfeilbaar ons vertelt over de verlossing in Christus en Gods plan met de totale schepping. Als u mij vraagt – wat is werkelijk belangrijk in uw leven, en waarom bent u predikant? Dan wil ik met de apostel Paulus zeggen: “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd.” (1 Corinthe 2:2). Mijn grootste blijdschap en roeping ligt in het leven tot eer en glorie van Jezus Christus.

Misschien mogen we u eens begroeten in één van onze diensten? U bent hartelijk welkom!

Wim Munters.