Financiëel

Giften

Om de kerk te kunnen laten bestaan is er geld nodig om alle lasten binnen de kerkelijke organisatie te kunnen betalen. Denk hierbij aan personele lasten, energielasten, rentelasten maar ook de kosten van het jeugdwerk etc. Om alle lasten te kunnen betalen ontvangt De Wegwijzer Emmen jaarlijks giften van leden, vrienden en gasten. De meeste leden van onze gemeente betalen middels een maandelijkse gift maar er zijn meerdere mogelijkheden om te geven. Enkele van deze mogelijkheden worden hieronder beschreven.

Collecte

Tijdens de samenkomst vinden er twee collectes plaatst. Bij het Heilig Avondmaal vindt er ook nog een Heilig Avondmaal collecte plaats. Bestemming van elke collecte wordt benoemd tijdens de mededelingen en is terug te lezen op de weekbrief die vooraf aan de dienst digitaal of op papier beschikbaar wordt gesteld.

Automatische overschrijving

U kunt via internetbankieren de opdracht geven voor een automatische overboeking waardoor de kerk automatisch iedere maand een bijdrage van u ontvangt. Heeft u niet de digitale middelen tot uw beschikking of heeft u moeite met internetnetbankieren dan kunt u dit ook laten regelen door de penningmeester van De Wegwijzer Emmen. U kunt een doorlopende machtiging afgeven aan de penningmeester die vervolgens maandelijks het afgesproken bedrag van uw bankrekening incasseert.

Eenmalige giften

Elk jaar wordt er een Paascollecte en een Kerstcollecte gehouden die toegeschreven worden als bijzondere eenmalige giften. De opbrengsten ervan kan aangewend worden voor de gemeente zelf maar kan ook (deels) benut worden om projecten binnen of buiten de gemeente te financieren. Ook kunnen er bijzondere inzamelingsacties gehouden worden voor projecten of investeringen waarvoor geen geld gereserveerd is binnen de lopende begroting. Middels een motivatiebrief wordt de gemeente hiervan op de hoogte gebracht met als doel geld in te zamelen voor het beoogde doel.

Periodieke giften

Een andere optie is om iedere maand, kwartaal of jaar een bedrag over te maken en dat voor een periode van minimaal 5 jaar. Er wordt een overeenkomst ‘Periodieke gift in geld’ afgesloten. U hoeft hiervoor niet meer naar de notaris om dit te regelen, de belastingdienst heeft hiervoor een document opgesteld en is op te vragen bij de penningmeester. Aan de overeenkomst heeft de belastingdienst wel voorwaarden gesteld die op te vragen zijn bij de penningmeester.

In de Bijbel wordt gesproken over het geven van een tiende, het staat iedereen vrij hier een voor hem of haar juiste invulling aan te geven.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben over bovenstaande dan kunt u mailen naar de Penningmeester.

Bankgegevens

IBAN: NL91 INGB 0000 7052 21
t.n.v.: Baptisten gemeente Emmen De Wegwijzer