Werkgroep Shalom

Shalom logoAls gemeente geloven wij dat het volk Israel een bijzondere positie heeft in Gods heilsplan. Ook geloven wij dat er een nauwe relatie bestaat tussen het christelijke en het joodse geloof. Daarom is in onze gemeente een werkgroep “Shalom” in het leven geroepen. Deze werkgroep heeft de taak de gemeente te informeren over Israel. Daarbij gaat het niet alleen om actuele ontwikkelingen maar ook om zaken uit de joodse geschiedenis, cultuur en godsdienst. Vanuit de werkgroep worden regelmatig allerlei zaken die met Israel hebben te maken onder de aandacht van de gemeente gebracht. Dit gebeurt via publicaties maar ook via themadiensten. Daarnaast organiseert de werkgroep excursies naar bestemmingen die te maken hebben met het joodse heden en verleden.

Jerusalem