Huiskringen

Sinds 2011 zijn we binnen onze gemeente gestart met huiskringen. We geloven dat dit een goede toevoeging is aan het gemeente zijn. De kringen zijn bedoeld om elkaar op te bouwen in het geloof, geloofsvragen met elkaar te bespreken en samen verdieping te zoeken in het Woord van God. De huiskring is een veilige en vertrouwde omgeving waar je jezelf mag en kunt zijn en waar je terecht kunt met vragen en problemen. Omzien naar elkaar, verdieping in de relatie met God en met elkaar zijn dan ook de sleutelwoorden voor de huiskringen.

De kringen komen één keer per maand bij één van de leden van de kring thuis. De avonden beginnen om 19:30 uur en duren ongeveer tot 21:30 uur. Samen bidden, zingen, praten en bijbel lezen onder het genot van een kopje koffie of thee. De huiskring is ook geschikt voor nieuwe mensen binnen onze gemeente. Ben je nieuw binnen onze gemeente en wil je ook graag weten naar welke huiskring je kunt gaan? Neem dan contact op met de Werkgroep Gemeente Opbouw (WGO) via het mailadres: kringen[at]wegwijzeremmen.nl!