Zangkoor – de Lofstem

Ons gemengd zangkoor ‘De Lofstem’ repeteert op dinsdagavond van 19:30 uur tot 21:30 uur.

Taak Naam Telefoon
Dirigent Henk Tent 0591-613452
Voorzitter Wiecher Tip 0591 615937
Penningmeester John Romensen 0591-642141
Secretaris Geertje Katuin
Gemengd koor De Lofstem