Wat geloven wij?

Wij zijn een Baptisten Gemeente aangesloten bij de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland.
Wij geloven dat de Bijbel het ware Woord van God is.
Wij geloven dat Jezus Christus de Zoon van God is die door God in deze wereld is gezonden om mensen te redden.
Wij geloven dat Jezus Christus door Zijn lijden, sterven en opstanding de zondeschuld van de mensen heeft gedragen en zo de weg is geworden om mensen weer terug te brengen bij God om in een nieuwe relatie met Hem te leven.
Wij geloven dat Jezus Christus mensen oproept om tot een persoonlijke geloofskeuze te komen en Hem aan te nemen als Verlosser en Heer en Hem te volgen als antwoord op Gods liefde.
Wij geloven dat Jezus Christus ons opdraagt om die persoonlijke geloofskeuze ook openbaar te belijden in de doop, waarbij mensen, net als in de Bijbelse tijden, geheel onder water worden gedompeld.