Ons voorgangersechtpaar

Even voorstellen…

Wij, Wim & Irma Munters, zijn sinds oktober 2017 voorgangersechtpaar in de Wegwijzer te
Emmen. Wij wonen en werken daar met veel plezier. We zijn rijk gezegend met een groot
gezin, zeven kinderen. De jongste twee, Patrick en Stefan, zijn meegekomen naar het
prachtige Drenthe.

Graag stel ik mijzelf even kort voor. Ik groeide op in een doorsnee kerkelijk gezin in de
achterhoek, misschien kent u het dorpje wel, de Heurne, vlak bij Dinxperlo! Mijn beide
ouders stonden in het basisonderwijs en van hen heb ik de liefde voor onderwijzen
meegekregen. Midden in de pubertijd ben ik tot bewust geloof gekomen in Jezus Christus.
Dit gebeurde binnen het interkerkelijke verband van Youth for Christ.

Langzamerhand groeide in mij de overtuiging dat ik theologie wilde gaan studeren. Een
bijzondere keuze omdat mijn opleiding tot op dat moment gericht was op de exacte vakken
zoals wiskunde en natuurkunde. Na mijn VWO examen heb ik toen een overbruggingsjaar
gedaan op de Evangelische Hogeschool te Amersfoort.

Daarna ging het snel. Zes jaar studeerde ik aan de Evangelische Theologische Faculteit te
Heverlee (België). Daar behaalde ik mijn licentiaat in de Godgeleerdheid. Eenmaal terug in
Nederland heb ik nog een aantal jaren gestudeerd om binnen de baptistengemeenten
in Nederland aan de slag te kunnen. Door Gods genade heb ik zes jaar mogen dienen in
Harlingen, daarna 8 jaar in Eindhoven gevolgd door 9 jaren in Hengelo. En nu met veel
plezier en dankbaarheid in Emmen.

In al die jaren groeide mijn overtuiging dat de Bijbel Gods Woord is en onfeilbaar ons vertelt
over de verlossing in Christus en Gods plan met de totale schepping. Als u mij vraagt – wat is
werkelijk belangrijk in uw leven, en waarom bent u predikant? Dan wil ik met de apostel
Paulus zeggen: “Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die
gekruisigd.” (1 Corinthe 2:2). Mijn grootste blijdschap en roeping ligt in het leven tot eer en
glorie van Jezus Christus.

Misschien mogen we u eens begroeten in één van onze diensten? U bent hartelijk welkom!

Wim Munters.