Welkom in de Wegwijzer!

U bent van harte welkom!
Iedere zondag hebben we een samenkomst om 09:30 uur en met enige regelmaat een dienst op de zondagavond.
Tijdens onze ochtendsamenkomst is er zondagsschool voor de kinderen in de basisschool leeftijd en créche voor de
allerkleinsten. Meer informatie over de overige activiteiten vindt u op deze website.

Graag tot ziens en Gods Zegen toegewenst!


Onze blijdschap en roeping.
Wij vinden als gemeente onze diepste vreugde en blijdschap in de glorie van de Here Jezus Christus.
Deze blijdschap gaat alles te boven en bewerkt in ons een verlangen om te leven in volledige
overgave aan Jezus Christus die voor ons gestorven is.
Wilt u verder lezen? klik dan hier.


Ons voorgangersechtpaar stelt zich voor.

Wij, Wim & Irma Munters, zijn sinds oktober 2017 voorgangersechtpaar in de Wegwijzer te Emmen.
Wij wonen en werken daar met veel plezier. We zijn rijk gezegend met een groot gezin, zeven kinderen.
De jongste twee, Patrick en Stefan, zijn meegekomen naar het prachtige Drenthe. Wilt u verder lezen? klik dan hier.


Facebook Posts

Gezegende paasdagen! ... See MoreSee Less

View on Facebook

Baptistenkerk de Wegwijzer Emmen heeft zijn/haar profielfoto bijgewerkt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

Baptistenkerk de Wegwijzer Emmen heeft de omslagfoto bijgewerkt. ... See MoreSee Less

View on Facebook

En toen het zesde uur gekomen was, kwam er duisternis over heel de aarde, tot het negende uur toe. En op het negende uur riep Jezus met luide stem: ELOÏ, ELOÏ, LAMA SABACHTANI, dat is vertaald: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
En sommigen van hen die daarbij stonden en dit hoorden, zeiden: Zie, Hij roept Elia. En er snelde iemand toe, vulde een spons met zure wijn, stak die op een rietstok en gaf Hem te drinken, en hij zei: Houd op, laten wij zien of Elia komt om Hem er af te nemen. En roepend met luide stem gaf Jezus de geest.
En het voorhangsel van de tempel scheurde in tweeën, van boven tot beneden. En de hoofdman over honderd die daarbij stond, tegenover Hem, en zag dat Hij zo roepend de geest gegeven had, zei: Werkelijk, deze Mens was Gods Zoon! - Marcus 15:33-39 (HSV)
... See MoreSee Less

View on Facebook

... See MoreSee Less

View on Facebook